Specjalistyczne oświetlenie i przepisy

Informacje podstawowe

Europejska Federacja Firm Oświetleniowych (ELC) zajmuje się problemem harmonizacji krajowych i międzynarodowych przepisów dotyczących lamp o wysokiej wydajności. Lampy te mają głównie zastosowanie specjalistyczne. Aby zapewnić wysoką wydajność, zawierają śladowe ilości substancji jonizujących. W niezależnych badaniach udowodniono, iż lampy te są nieszkodliwe dla zdrowia i środowiska.

Chociaż wiele niezależnych organów potwierdza, że lampy te nie wymagają żadnej kontroli regulacyjnej, krajowa interpretacja podstawowych międzynarodowych standardów bezpieczeństwa i ich wdrażanie do przepisów krajowych nadal są kwestiami problematycznymi.