Professionele lampen en regulering

Het Europese industrieverbond (ELC) werkt met het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) en autoriteiten over de hele wereld samen om de internationale regelgeving rond de distributie van bepaalde high-performance-verlichtingsproducten te versimpelen. Dit type lampen wordt voornamelijk voor professionele doeleinden gebruikt, zoals in voetbalstadions, op luchthavens en in stadsverlichting. Ze bevatten kleine deeltjes krypton 85, thorium en tritium.

Hoewel deze lampen veilig zijn, zoals uit een aantal onafhankelijke studies blijkt, zijn ze onderworpen aan een ongeharmoniseerd en daardoor complex geheel van licentie- en transportregels. Fabrikanten zijn bezig om samen met overheden de huidige regels op elkaar af te stemmen om uiteindelijk te komen tot wereldwijde uniforme regels die alle betrokken stakeholders voordeel bieden.